Ontwikkeling

Het is even stil geweest maar wij van Techsteps hebben niet stil gezeten. In de afgelopen maanden hebben wij met meerdere partijen gesproken over onze ideeën bij het maken van een VR-film. Een film die helpt bij het maken van een beroepskeuze en de daarbij behorende opleiding. De template voor de film is geschreven. Er is een partij gevonden die de film gaat maken. Wij zijn nu nog op zoek naar een bedrijf dat werkt in de techniek waar de film kan worden opgenomen. Bent u geïnteresseerd mail ons dan op info@techsteps.nl.

Techsteps een initiatief van drie ondernemers

Techsteps is opgericht met als doel wat terug te doen voor de maatschappij. Jongeren hebben het moeilijk met het maken van een beroepskeuze. Om deze jongeren en hun ouders te helpen met de juiste keuze moet er goede voorlichting zijn. Juist daar wil Techsteps wat aan doen.

Wie zijn wij?

Gedurende een MBA opleiding hebben de oprichters van Techsteps B.V. een onderzoek uitgevoerd in de sectoren zorg en techniek naar de instroombevordering van studenten. Het resultaat van het onderzoek en het maatschappelijk belang heeft er toe geleid dat Techsteps B.V. is opgericht. De één een ondernemer en de andere twee werkzaam bij hightech bedrijven in Overijssel.

Wat Doen wij?

Techsteps B.V. wil opleidingsinstanties en bedrijven aan elkaar koppelen. Met als doel de instroom van studenten te bevorderen. Nu denkt u, dit is niet nieuw. Dat klopt. Maar de manier hoe wij van Techsteps B.V. dit denken te gaan doen is wel nieuw. Wilt u meer weten hierover neem dan contact met ons op via de e-mail button op deze pagina.